Versetul zilei

Rugăciunea clipei

Doamne,


Amin


Thursday, November 18

Ce ne-a învățat Isus...

Câte rânduri s-au scris cu lacrimi în cartea vieții pentru ca noi să învățăm calea biruinței! Câte vieți au fost frânte pentru ca noi să învățăm să trăim cu adevărat! Câte pilde ne-a dat Iubirea pentru ca noi să învățăm să iubim deplin!

Să umblăm în lumină, ca să fim vrednici de lumina ce ni s-a dat. Asta ne-a învățat Isus. Nu să creăm instituții și legi, nu să ne justificăm pe noi înșine împroșcând pe alții cu noroi, nu să inventăm noi pricini de poticnire, nu să ucidem Duhul de dragul literei.

Isus ne-a învățat:

Să întindem o mână acolo unde alții dau cu pietre.

 Să îndrăznim să sperăm acolo unde nu se întrevede nicio speranță.

Să fim necruțători cu păcatul dar să-l iubim pe păcătos ca pe noi înșine.

Să iertăm dincolo de orice limită omenească pentru a fi vrednici de Cel mai presus de omenesc.

Să ne ridicăm ochii spre cer pentru a urma chemarea pe care Dumnezeu a zidit-o la temelia sufletului nostru.

Să nu facem nicio concesie răului, nici măcar aceea de a răsplăti răul cu rău.

 Să dăm mai mult decât ni se cere, pentru ca în golul lăsat în urmă de ce am dat, Dumnezeu să reverse comori de apă vie.

Să nu ne credem mai buni și mai sfinți decât alții.

Să nu refuzăm nicio mână întinsă și să nu fim surzi la niciun strigăt de ajutor.

 Să nu stingem fitilul care fumegă, căci poate mâine ne va lumina cărarea.

Să ne rugăm cu inima, nu cu buzele.

Să nu ne îngrijorăm, pentru că Acela ce ne-a dat viața ne va da și cele ce o susțin.

Să nu ne înrobim inima cu lucruri trecătoare, ci să o facem roabă Adevărului, căci numai el o poate elibera.
 

Să încălcăm la nevoie legea din iubire, pentru a împlini legea iubirii.

Să credem că Dumnezeu poate totul și că noi putem totul prin Dumnezeu.

Să fim aproape de aproapele nostru.

Să fim oricând gata să dăm orice pentru a îndrăzni să cerem orice.

Să iertăm mai mult, pentru a da celor din jurul nostru șansa de a iubi mai mult.

Să învățăm cu râvnă, dar să nu uităm niciodată că învățătura fără iubire nu se transformă în înțelepciune.
 

Să cerem orice cu încăpățânarea copiilor, dar să nu uităm să râvnim la bunul cel mai de preț: maturitatea de a putea spune în toate: „Facă-se voia Ta.”

Rugaciune pentru cei dragi

Doamne, în mâinile Tale îi încredințez pe toți cei pe care îi iubesc. Tu știi despre cine îți vorbesc și știi că zi și noapte port pe umeri povara îngrijorării pentru ei. Tu îi cunoști pe fiecare în parte și cunoști trebuințele trupului și sufletului lor. Îngrijește-te de ei ca de copiii Tăi preaiubiți. Păzește-i de ispite și, atât cât se poate, cruță-i de suferințe, iar dacă trebuie să treacă prin ele, pregătește-i dinainte și ține-i de mână până se risipesc norii și se arată soarele.

Doamne, fă ca niciunul dintre cei pentru care te rog să nu se piardă, ci călăuziți de iubirea Ta, să urce treptele desăvârșirii și să devină oameni după inima Ta. Fă-i să cunoască prin har dragostea ce alungă teama și biruința deplină. Arată-le în fiecare zi bunătatea Ta și ajută-i ca prin viața lor și prin tot ceea ce sunt să aducă slavă numelui Tău și lumină celor din jurul lor.

AMIN